حسگر محدوده لیزر

پیشرو چین است سنسور مجاورت دوربرد ، سنسور ارتفاع لیزر بازار محصول