حسگر فاصله صنعتی صنعتی

پیشرو چین است سنسور اندازه گیری طول لیزر ، سنسور لیزر با سرعت بالا بازار محصول