سنسور اندازه گیری فاصله نوری

پیشرو چین است حسگر حرکت الکترونیکی، حسگر جابجایی نوری بازار محصول